Flexibiliteit

Kinderopvang Zonnekinderen biedt u flexibiliteit in uw contract op de volgende manieren:

Nationale feestdagen komen in aanmerking om te sparen of te ruilen

Om klanten meer flexibiliteit te geven is het mogelijk om nationale feestdagen te ruilen of de uren te sparen, indien de contractuele opvang dag valt op een nationale feestdag. Voor zowel het ruilen als het sparen (stapelen) zijn de hiervoor geldende voorwaarden van toepassing zoals vastgelegd in het "Protocol ruildagen” en het “protocol extra opvang”. Deze zijn na te lezen in het Ouderportaal. 

Contracturen sparen (alleen voor BSO)

Buiten de schoolweken heeft u recht op opvang gedurende dezelfde uren en tijden volgens het vso/nso contract. Indien u tijdens uw eigen vakantie geen gebruik maakt van deze opvanguren, mag u deze uren opsparen en inzetten tijdens de vakanties, wanneer u wel behoefte heeft aan opvang. Ook kunt u deze uren gebruiken voor bijvoorbeeld een studiedag of wanneer u een extra opvangdag nodig heeft. Zie voor verdere uitleg het protocol “extra opvang” in het Ouderportaal.  Deze regeling is alleen van toepassing op de BSO.

Even / oneven weken

Als u werkt in ploegendienst of onregelmatige diensten dan kan uw opvangbehoefte per week verschillen. Kinderopvang Zonnekinderen heeft hiervoor een oplossing:
Indien u bij voorbeeld de ene week in ochtenddienst werkt en de andere week in middagdienst dan kunt de de ene week uw kind in de ochtenden brengen en de andere week in de middagen (dit geldt bij dagopvang, minimum afname 2 dagdelen per week). Bij BSO geldt dat u in dit geval bijvoorbeeld de ene week wel gebruik maakt van BSO en de andere week niet. Dit aanbod is alleen geldig voor locaties waar de bezetting dit toelaat. Zodra de locatie te maken krijgt met een wachtlijst zullen wij u de dagen eerst op wekelijkse basis aanbieden, indien u hiervan geen gebruik wenst te maken dan zal het aanbod vervallen.