De oudervereniging heeft als doel een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen. Op het moment dat uw kind naar school gaat op de Meeander, kunt u als ouder lid worden van de oudervereniging.

De vereniging wordt geleid door een het bestuur (BOV). Het bestuur van de oudervereniging kan worden gezien als een schakel tussen school en oudervereniging. De BOV stelt zich ten doel de school waar mogelijk te ondersteunen bij de vervulling van haar taken en de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen. Het bestuur bestaat uit ouders of verzorgers en kent op dit moment voor de locatie in Varsseveld de volgende bestuursleden: 

 Staand (vlnr) Susan Beltman, Mark Aalbers, Leonard Kemper, Annerie te Lindert, Dianne Vriezen (secretaris)

Zittend (vlnr) Lianne Lettink (voorzitter), Wendy te Lindert, Marieke Jansen, Niels van Heusden (penningmeester)

De BOV kent de volgende taken:

§  Het (mede) organiseren van of assisteren bij schoolse / buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld de Avondvierdaagse, het schoolfeest, Kerstmis, Pasen etc, dit in nauw overleg met school

§  De samenwerking tussen school en ouders te bevorderen door regelmatig te overleggen met de directie, het team en de MR over zaken die de school, de ouders en de kinderen betreffen

§  De jaarlijkse ledenvergadering / ouderavond te verzorgen;

 

Voor vragen over de oudervereniging kunt u contact opnemen via mail: ovdemeeander@gmail.com.