Dagopvang – 0 tot 4 jaar

Op IKC De Meeander bieden wij dagopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar in twee horizontale groepen en een verticale groep. Er is een groep voor kinderen van 0-2 jaar, een groep voor kinderen van 2-4 jaar en een groep voor kinderen van 0-4 jaar.  Binnen de peutergroep voor 2-4 jaar bieden wij ook de gesubsidieerde peuteropvang aan. 

Veiligheid, geborgenheid en een op de ontwikkeling van jonge kinderen gerichte aanpak staan centraal in onze opvang. De groepen zijn fris en gezellig ingericht en hebben allemaal een eigen slaapruimte.
Aangrenzend aan de groepsruimtes bevindt zich de ecologische avonturentuin, die speciaal is ingericht voor kinderen van deze leeftijd.

Lees meer over de kinderdagopvang van Zonnekinderen.

Spelen en ontwikkelen met Startblokken

Jonge kinderen leren door te spelen. Ze willen graag groot zijn, bij de “grote mensen wereld” horen en bezig zijn met onderwerpen uit het echte leven. Vanuit die motivatie wordt hun ontwikkeling en leerproces gestimuleerd. Het VVE-programma Startblokken speelt daarop in door de kinderen, door middel van spelactiviteiten, te betrekken bij onderwerpen uit het leven van alledag. De pedagogisch medewerkers hebben allemaal de tweejarige opleiding in het werken met Startblokken gevolgd. Zij weten hierdoor optimaal aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en hun ontwikkeling te stimuleren door middel van spel en het laten opdoen van ervaringen.

Aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met VVE-indicatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) richt zich op peuters en kleuters met een (taal)achterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool. De VVE loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool. De school moet in dezelfde plaats als de woonplaats van het kind gevestigd zijn om gebruik te kunnen maken van VVE.

Zonnekinderen biedt op alle locaties VVE aan middels de methode Startblokken. Dit doen wij omdat wij denken dat het aanbieden van ontwikkelingsgerichte activiteiten goed is voor alle peuters, ongeacht het feit of zij wel of geen taalachterstand hebben. Peuters die wel (risico op) een taalachterstand hebben, krijgen via het consultatiebureau een VVE-indicatie. Met deze indicatie volgen zij het door de gemeente vastgestelde VVE-aanbod.

Het VVE-aanbod voor kinderen met een indicatie vanuit het consultatiebureau bedraagt 960 uur, verdeeld over anderhalf jaar (voor peuters van 2,5 tot 4 jaar). Voor een aanbod op maat kunnen ouders contact opnemen met de afdeling Customer Care van Zonnekinderen. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.00 uur of per mail: info@zonnekinderen.nl