Goed onderwijs in basisgroepen als antwoord op de krimp.....

IKC De Meeander, locatie Heelweg is een basisschool met kwalitatief goed onderwijs. We zijn een kleine locatie, waardoor ieder kind wordt gekend en gezien. Het leerlingaantal op Heelweg is lastig te voorspellen. Het ene jaar daalt het en een ander jaar neemt het toe, is de ervaring van de afgelopen jaren. We willen graag een toekomstbestendige manier kiezen om ons onderwijs in te organiseren. Een organisatievorm, waarbinnen krimp of groei in bepaalde leerjaren op stabiele wijze is op te vangen door het personeel.

Om deze dalingen en stijgingen op stabiele wijze op te kunnen vangen werken we met twee basisgroepen. Een basisgroep onderbouw (leerjaar 1 t/m 4)  en een basisgroep bovenbouw (leerjaar 5 t/m 8). We denken dat het werken in twee basisgroepen kansen biedt om goed onderwijs te blijven geven. Onderwijs dat zich blijvend ontwikkelt en onze kinderen helpt zich voor te bereiden op de veranderende wereld.

Voordelen van werken in basisgroepen op Heelweg

Ons onderwijs moet kinderen voorbereiden op hun toekomst en kinderen in toenemende mate verantwoordelijk maken voor hun werk en gedrag. Dit noemen we eigenaarschap. De wereld verandert snel. In de toekomst vragen we minder kennis, maar meer vaardigheden van kinderen en volwassenen. Vaardigheden als kritisch denken, oplossingsgericht werken, een grote nadruk op samenwerkend leren en werken en creatief zijn in het bedenken van oplossingen. Wij noemen deze vaardigheden 21e-eeuwse vaardigheden. Hierbij verschuift de rol van de leerkracht: van minder onderwijzend naar meer coachend en begeleidend. We leren onze kinderen hoe je moet leren en om plezier te beleven aan het leren. Bij onderwijs in basisgroepen leren groepen leerlingen van verschillende leeftijden en niveaus naast elkaar, van elkaar en met elkaar. Op De Meeander streven we ernaar om aan alle verschillen tussen kinderen recht te doen.                                                                                                                   

Belangrijkste kenmerken van het werken met basisgroepen op een rij:

  • De heterogene samenstelling (verschillende leeftijden en niveaus) van de groep heeft een positief effect op het gedrag van kinderen en sfeer in de klas. Met verschillende leeftijdsgroepen in één basisgroep komen kinderen in verschillende rollen. Als jongsten trekken zij zich op aan de oudere leerlingen. Als oudsten dragen zij zorg voor de nieuwe kinderen binnen de voor hen al bekende basisgroep;
  • Het biedt meer mogelijkheden om onderwijs op maat aan te bieden;
  • Kinderen kunnen van en met elkaar leren, omdat kinderen met verschillende talenten en leeftijden elkaar ontmoeten en samenwerken;
  • Meerdere ogen volgen dagelijks de kinderen. In een basisgroep werkt een team nauw samen en volgt zo de ontwikkeling van alle kinderen en niet alleen de kinderen van 1 enkele groep. We gaan van “onze klas” naar “onze kinderen”;
  • Door intensieve samenwerking maken teamleden meer gebruik van elkaars kennis en kwaliteiten en leren ze van elkaar;
  • Niveaugroepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen we beter rekening houden met de verschillen (specifieke onderwijsbehoeften) tussen leerlingen.

Vragen van ouders (klik op de vraag om het antwoord te lezen):

Als kinderen elkaar uitleggen komen ze dan aandacht tekort van de leerkracht? 
Kan mijn kind wel leren lezen als er ook kleuters spelen?  
Gaat locatie Heelweg dicht?   
Kunnen de kinderen nog wel met een uitje mee vanuit de basisgroep?

 

Heeft u nog aanvullende vragen voor ons? Stel ze gerust!