Onze pijlers

 

De vijf pijlers : Natuur & Avontuur, Sport, Cultuur, Multimedia & Techniek en  Wereldwijs 

Onze pijlers zijn voor alle leeftijden!

Op de BSO is er dagelijks een aanbod van activiteiten op het gebied van onze pijlers. Jouw kind mag zelf kiezen wat hij gaat doen! Lekker naar buiten met de handen in de modder, een balletje trappen in de gymzaal of creatief aan de slag met een heus kunstwerk. Er is genoeg te doen! Ook op de kinderopvang bieden we de kinderen activiteiten aan op het gebied van deze pijlers. Natuurlijk zijn de activiteiten aangepast aan de leeftijd van de kinderen.

1. Natuur & avontuur

Wij willen kinderen de gelegenheid geven te spelen en te ontdekken in de natuur. Hier hebben zij de ruimte om van alles te beleven, al hun zintuigen te gebruiken en de wereld om hen heen te ontdekken. Natuur en avontuur staat voor:

 • Lekkere frisse buitenlucht
 • Ontdekken en vieze kleren krijgen
 • Onderzoeken van de buitenruimte; dieren, bomen, planten, bloemen, weer.
 • Bewustwording van de natuur
 • Ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur

2. Sport

Voor kinderen staat spelen en bewegen in hun vrije tijd centraal. Van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. Bewegen is goed voor de gezondheid en de totale ontwikkeling van kinderen. Door veel en gevarieerd te bewegen, leren kinderen veel verschillende bewegingen onder de knie te krijgen. Ze leren samen spelen, plezier te hebben, maar ook teleurstellingen te verwerken. Kinderen die veel (buiten) spelen zijn beter toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze hebben relatief minder kans op ongevallen en herstellen bij ziekte sneller. Ze zijn mentaal sterker. Al met al lopen ze minder gezondheidsrisico’s. De sport BSO staat voor:

 • Breed aanbod aan sport- en spelactiviteiten.                                                   
 • Veel buiten sporten, bij heel slecht weer ook sportfaciliteiten binnen                     
 • Samenwerking met diverse sportverenigingen

3. Cultuur

Naast sport- en natuuractiviteiten willen wij ook het cultuurbewustzijn van de kinderen stimuleren door verschillende culturele en kunstzinnige activiteiten aan te bieden. Onder culturele en kunstzinnige vorming verstaan wij alles dat te maken heeft met het op expressieve wijze uiten van ideeën , gevoelens, waarnemingen en ervaringen. Cultuur omvat kunst (muziek, theater, toneel, dans, literatuur) maar gaat ook over tradities en gebruiken, feesten, landen en nationaliteiten, godsdiensten, monumenten, musea enzovoort.
De Cultuur BSO staat voor:

 • Creatief werken in het atelier
 • Minitheater voor zang, dans, muziek en toneel
 • Verkennen van thema’s: landen, feesten, gebruiken, film/fotografie
 • Activiteiten en workshop o.a. op het gebied van voeding en koken, taal en lezen.

4. Multimedia & Techniek

Nieuwe media spelen een steeds grotere rol in ons leven en dat van onze kinderen.

Kinderopvang  Zonnekinderen wil op een bewuste en verantwoorde manier omgaan met media en het daar inzetten waar het een waardevolle toevoeging en/of ondersteuning is bij ons aanbod.

Het omgaan met digitale middelen en sociale media, oftewel mediawijsheid, is iets dat kinderen zich net als andere vaardigheden eigen moeten maken.  Zonnekinderen wil ze daarbij begeleiden door het aanbieden van passende activiteiten.

Multimedia & Techniek staat voor:

 • Leren media zelfstandig, bewust en selectief 
 • Informatie uit de media leren te begrijpen en op waarde te schatten
 • Leren op welke wijze verschillende media invloed kunnen uitoefenen
 • Samen met kinderen media inzetten om de activiteiten (andere pijlers) over het voetlicht te brengen. Denk aan aan filmpjes, videoboodschappen en reportages
 • Leuke en vernieuwende activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van kinderen.
 • Samenwerken met partners om kinderen kennis te laten maken met een breed scala aan media en de nieuwe technologische ontwikkelingen.

5. Wereldwijs 

Kinderen ervaren en beleven binnen Wereldwijs verschillende facetten van de maatschappij: iets goeds doen voor een ander, respect hebben voor elkaar en je omgeving. De doelstelling van de pijler Wereldwijs is om kinderen bewust te maken van de maatschappij en alle partijen die hier in een rol spelen,  verantwoordelijkheid te onderkennen en om respect hebben voor jezelf en elkaar.Uniek aan Wereldwijs is dat we bedrijven en maatschappelijke instellingen actief betrekken bij het creëren van het aanbod. Dit kan via ouders, familie of bestaande contacten. ‘Samen kunnen we meer’ is het uitgangspunt bij Wereldwijs.

Lees meer over de activiteitenpeilers van Zonnekinderen.