De OR en BOV (bestuur van de oudervereniging)

De oudervereniging heeft als doel een bijdrage te leveren aan de positieve ontwikkeling van de school en de betrokkenheid van de ouders bij de school te bevorderen. Op het moment dat uw kind naar school gaat op de Meeander, kunt u als ouder lid worden van de oudervereniging. De vereniging wordt geleid door een het bestuur (BOV). Het bestuur van de oudervereniging kan worden gezien als een schakel tussen school en oudervereniging. De BOV stelt zich ten doel de school waar mogelijk te ondersteunen bij de vervulling van haar taken en de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen.
De BOV kent de volgende taken:

  • Het (mede) organiseren van of assisteren bij schoolse / buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld de Avondvierdaagse, het schoolfeest, Kerstmis, Pasen, sportdag etc, dit in nauw overleg met school
  • De samenwerking tussen school en ouders te bevorderen door regelmatig te overleggen met de directie, het team en de MR over zaken die de school, de ouders en de kinderen betreffen
  • De jaarlijkse ledenvergadering / ouderavond te verzorgen;

Beide ouderverenigingen hebben een eigen facebookpagina, waar ze AVG proof mee omgaan.
Heelweg: Oudervereniging De Meeander Heelweg - Startpagina | Facebook
Varssveld: Oudervereniging De Meeander Varsseveld - Startpagina | Facebook