Coaches

Binnen Zonnekinderen leveren coaches met hun specifieke kennis een inhoudelijke bijdrage aan alle activiteiten op het gebied van sport, natuur en cultuur. Zij organiseren en stimuleren activiteiten op alle locaties. Ook op het kinderdagverblijf en de BSO zijn de coaches regelmatig aanwezig om de kinderen te stimulerenom lekker actief, bij voorkeur buiten, bezig te zijn. De coaches zorgen tevens voor het coachen van de pedagogisch medewerkers op de locatie, zodat het aanbieden van kwalitatieve activiteiten op het gebied van sport, cultuur en natuur en avontuur een vast onderdeel van het aanbod wordt.

Sportcoach

De sportcoach zorgt voor een dagelijks aanbod van sport- en spelactiviteiten. Ook wordt er samengewerkt met de plaatselijke sportverenigingen, zodat kinderen door middel van clinics, materiaal- en accommodatiegebruik kennis kunnen maken met verschillende sporten.

Natuur & Avontuurcoach

Onze Natuur & Avontuurcoach heeft een Landrover ter beschikking en trekt daar samen met de kinderen de natuur mee in. Ze gaan naar een bos, park, waterplas of een andere avontuurlijke plek, om de natuur te ervaren en beleven

Cultuurcoach

De cultuurcoach geeft enthousiast vorm aan de pijler cultuur. Zij verzorgt toneel- en dansactiviteiten, maar voorziet ook in een aanbod op het gebied van onder andere schilderen, boetseren of muziek Uiteraard zorgt de cultuurcoach dat feestdagen, cultuurgewoontes en maatschappelijke actualiteiten niet onopgemerkt blijven. Aan speciale gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Kerst, verjaardag, Vader- en Moederdag, Kinderboekenweek en Dierendag wordt aandacht geschonken.

Multimedia & Techniekcoach

Multimedia neemt een steeds grotere plaats in in het leven van kinderen. Dagelijks komen ze in aanraking met tablets, camera's, Wii en Playstation en ook de mogelijkheden van internet en social media worden ontdekt en benut. Onze multimedia & techniekcoach is altijd op zoek naar de nieuwste gadgets, activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van multimedia. hiervoor werkt ze onder andere samen met de Mediamarkt. Een game ontwerpen, filmpjes maken of een bezoek aan de radiostudie, het hoort allemaal bij onze multimedia & techniekcoach!