Via de link treft u de vakantieregeling die we binnen alle scholen van onze stichting hanteren voor dit en komend schooljaar. Dus ook op De Meeander.

Let op! Hier kan nog een enkele vakantiedag aan worden toegevoegd en ook de studiedagen worden apart met u gecommuniceerd.