Onze school

De Meeander is een dynamische school met een christelijke identiteit, waar kinderen met plezier naartoe gaan. Een school waar kinderen in een prettig, veilig en opvoedkundig klimaat de gelegenheid krijgen op effectieve wijze te leren en zich te ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal gebied en waar aandacht is voor de individuele leerling. Veiligheid, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn onze belangrijkste kernwaarden. Wij vinden een veilige en ontspannen sfeer op onze school erg belangrijk. Dit is een basisvoorwaarde om tot leren te komen. De omgang tussen kinderen, het team en de ouders geschiedt op basis van respect. Bij de ontwikkeling van onze leerlingen staan de basisvakken rekenen en taal centraal. Daarnaast willen wij leerlingen uitdagen en motiveren om te leren. Dit doen wij o.a. door aan te sluiten bij hun belevingswereld, leerlingen te laten samenwerken en leerlingen in toenemende mate zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen werk en gedrag. Binnen ons IKC bieden we, samen met Kinderopvang Zonnekinderen, een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.