Partners

Binnen IKC De Meeander werken basisschool De Meeander en Kinderopvang Zonnekinderen intensief samen. De Meeander is een dynamische school met een christelijke identiteit, waar kinderen met plezier naar toe gaan. Een school waar kinderen in een prettig, veilig en opvoedkundig klimaat de gelegenheid krijgen om op effectieve wijze te leren en zich te ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal gebied en waar aandacht is voor de individuele leerling. Veiligheid, samenwerking en verantwoordelijkheid zijn voor ons belangrijke kernwaarden.

Kinderopvang Zonnekinderen is een middelgrote organisatie met locaties in De Liemers, Lingewaard en de Achterhoek. Ons serviceburo is gevestigd in Zevenaar. 
Dankzij meer dan 20 jaar ervaring in de kinderopvang groeit onze organisatie nog steeds. Wij blijven ons ontwikkelen door alert in te spelen op de wensen en behoeften in de markt: van ouders, scholen en maatschappelijke organisaties. Bij Kinderopvang Zonnekinderen is ieder kind het stralend middelpunt! Dit betekent dat we ieder kind als een individu de mogelijkheid bieden om zich in zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving.

Waar wij voor staan:

Professionaliteit en kwaliteit
Huiselijkheid
Ontwikkelingsgericht werken met Startblokken
Inzet van coaches
Onze pijlers: Natuur en Avontuur, Sport, Cultuur en Multimedia