We werken met het vijf gelijke schooldagenmodel.
De kinderen (de groepen 1 t/m 8) hebben dan les van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Er wordt met de leerkracht op school geluncht.