Locatie Varsseveld

In mei 2013 zijn we ons nieuwe gebouw aan de Hofskampstraat in Varsseveld betrokken. Het prachtige schoolgebouw is zodanig van opzet dat de onderlinge samenwerking en betrokkenheid zo veel mogelijk worden vergroot. In de speciale tussenruimtes tussen de lokalen kunnen de kinderen rustig (samen)werken, met of zonder begeleiding van de leerkracht. Het nieuw ingerichte gebouw is bovendien voorzien van Topcooling en Schoolviseon. Topcooling is een systeem voor het koelen van een gebouw, waarbij de toppen van het dagelijkse temperatuurverloop worden afgevlakt. Wanneer bijvoorbeeld op een warme zomerdag de temperatuur flink oploopt, wordt de hoogte van de binnentemperatuur begrensd. SchoolViseon is een lichtsysteem ter bevordering van de concentratie, energie en rust, net wat past bij de activiteit van dat moment. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de spanningsboog, de concentratie en het gedrag van leerlingen wezenlijk verbeteren onder Schoolviseon licht. Vanuit de ruime lokalen is er zicht op de prikkelarme ruimtes en andersom. In en rond ons gebouw hebben we de beschikking over een theater, kookcafé, een atelier en een ecologische avonturentuin. Dit biedt ons kansen om het leren op andere manieren vorm te geven