Dagopvang – 0 tot 4 jaar

Op IKC De Meeander bieden wij dagopvang aan voor kinderen van 0 tot 4 jaar in twee horizontale groepen en een verticale groep. Er is een groep voor kinderen van 0-2 jaar, een groep voor kinderen van 2-4 jaar en een groep voor kinderen van 0-4 jaar.  Binnen de peutergroep voor 2-4 jaar bieden wij ook de gesubsidieerde peuteropvang aan. 

Veiligheid, geborgenheid en een op de ontwikkeling van jonge kinderen gerichte aanpak staan centraal in onze opvang. De groepen zijn fris en gezellig ingericht en hebben allemaal een eigen slaapruimte.
Aangrenzend aan de groepsruimtes bevindt zich de ecologische avonturentuin, die speciaal is ingericht voor kinderen van deze leeftijd.

Spelen en ontwikkelen met Startblokken

Jonge kinderen leren door te spelen. Ze willen graag groot zijn, bij de “grote mensen wereld” horen en bezig zijn met onderwerpen uit het echte leven. Vanuit die motivatie wordt hun ontwikkeling en leerproces gestimuleerd. Het VVE-programma Startblokken speelt daarop in door de kinderen, door middel van spelactiviteiten, te betrekken bij onderwerpen uit het leven van alledag. De pedagogisch medewerkers hebben allemaal de tweejarige opleiding in het werken met Startblokken gevolgd. Zij weten hierdoor optimaal aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen en hun ontwikkeling te stimuleren door middel van spel en het laten opdoen van ervaringen.