Onze pijlers

De vier pijlers van onze BSO: Natuur & Avontuur, Sport, Cultuur en Multimedia

In de buitenschoolse opvang staan creativiteit en inventiviteit voorop. Bij alle activiteiten die we aanbieden stimuleren we deze aspecten. Veel activiteiten vinden plaats in groepsverband. De kinderen krijgen hierbij volop de gelegenheid om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen, in hun eigen tempo en op hun eigen wijze. We bieden een uniek 4 in 1 concept waarbij kinderen kunnen kiezen uit een aanbod op het gebied van natuur & avontuur, sport, cultuur en multimedia.

1. Natuur en avontuur

Wij willen kinderen de gelegenheid geven te spelen en te ontdekken in de natuur. Hier hebben zij de ruimte om van alles te beleven, al hun zintuigen te gebruiken en de wereld om hen heen te ontdekken. Natuur en avontuur staat voor:

 • Lekkere frisse buitenlucht
 • Ontdekken en vieze kleren krijgen
 • Onderzoeken van de buitenruimte; dieren, bomen, planten, bloemen, weer.
 • Bewustwording van de natuur
 • Ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel voor de natuur

2. Sport

Voor kinderen staat spelen en bewegen in hun vrije tijd centraal. Van nature vinden kinderen het heerlijk om te bewegen. Bewegen is goed voor de gezondheid en de totale ontwikkeling van kinderen. Door veel en gevarieerd te bewegen, leren kinderen veel verschillende bewegingen onder de knie te krijgen. Ze leren samen spelen, plezier te hebben, maar ook teleurstellingen te verwerken. Kinderen die veel (buiten) spelen zijn beter toegerust om gezond en evenwichtig op te groeien. Ze hebben relatief minder kans op ongevallen en herstellen bij ziekte sneller. Ze zijn mentaal sterker. Al met al lopen ze minder gezondheidsrisico’s.
De sport BSO staat voor:

 • Breed aanbod aan sport- en spelactiviteiten.
 • Veel buiten sporten, bij heel slecht weer ook sportfaciliteiten binnen
 • Samenwerking met diverse sportverenigingen

3. Cultuur

Naast sport- en natuuractiviteiten willen wij ook het cultuurbewustzijn van de kinderen stimuleren door verschillende culturele en kunstzinnige activiteiten aan te bieden. Onder culturele en kunstzinnige vorming verstaan wij alles dat te maken heeft met het op expressieve wijze uiten van ideeën , gevoelens, waarnemingen en ervaringen. Cultuur omvat kunst (muziek, theater, toneel, dans, literatuur) maar gaat ook over tradities en gebruiken, feesten, landen en nationaliteiten, godsdiensten, monumenten, musea enzovoort.
De Cultuur BSO staat voor:

 • Creatief werken in het atelier
 • Minitheater voor zang, dans, muziek en toneel
 • Verkennen van thema’s: landen, feesten, gebruiken, film/fotografie
 • Activiteiten en workshop o.a. op het gebied van voeding en koken, taal en lezen.

4. Multimedia

Nieuwe media spelen een steeds grotere rol in ons leven en dat van onze kinderen.

Kinderopvang  Zonnekinderen wil op een bewuste en verantwoorde manier omgaan met media en het daar inzetten waar het een waardevolle toevoeging en/of ondersteuning is bij ons aanbod.

Het omgaan met digitale middelen en sociale media, oftewel mediawijsheid, is iets dat kinderen zich net als andere vaardigheden eigen moeten maken.  Zonnekinderen wil ze daarbij begeleiden door het aanbieden van passende activiteiten.


Multimedia staat voor
:

 • Leren media zelfstandig, bewust en selectief 
 • Informatie uit de media leren te begrijpen en op waarde te schatten
 • Leren op welke wijze verschillende media invloed kunnen uitoefenen
 • Samen met kinderen media inzetten om de activiteiten (andere pijlers) over het voetlicht te brengen. Te denken valt aan filmpjes, videoboodschappen, reportages e.d. 
 • Leuke en vernieuwende activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van kinderen.
 • Samenwerken met partners om kinderen kennis te laten maken met een breed scala aan media en de nieuwe technologische ontwikkelingen.